Over de registerpodoloog

Een registerpodoloog is een erkende paramedische voetspecialist. De registerpodoloog herkent en behandelt evenals de podotherapeut voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Cliënten met deze aandoeningen kunnen bij de registerpodoloog terecht voor advies en behandeling om klachten te verhelpen of te verminderen en (ernstige) complicaties te voorkomen.

Bij systeemziekten als reuma en diabetes speelt de registerpodoloog een belangrijke preventieve rol ter voorkoming van klachten en (ernstige) complicaties. Hij herkent risicofactoren en geeft preventieve voorlichting en advies aan de cliënt.

Iedereen mag zich ‘podoloog’ noemen, deze titel is niet beschermd. Niet iedereen mag zich registerpodoloog noemen. Dit mag alleen als iemand de opleiding tot registerpodoloog succesvol heeft afgerond en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister voor de podologie van Stichting LOOP.

Kwaliteitsregister LOOP

Podologen mogen de beschermde titel ‘registerpodoloog’ alleen voeren wanneer zij staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor de podologie.

Het kwaliteitsregister stelt hoge eisen aan het opleidingsniveau en de praktijkvoering van de individuele registerpodoloog. Deze eisen hebben betrekking op:


De opleiding tot registerpodoloog

Aard van de verleende zorg

Praktijkinrichting en materialen

Hygiëne en milieu

Werken volgens het beroepsprotocol

Na- en bijscholingsverplichting en kwaliteitsbewaking hiervan


Alle geleverde zorg moet zichtbaar zijn via een zorgprotocol en een digitaal zorgdossier.

Daarnaast wordt de praktijk regelmatig getoetst door leden van een visitatiecommissie en is er een klachtencommissie die eventuele klachten van cliënten behandelt.

Certificaat “Mevr. A. Beijaerts” Stichting LOOP