U mag verwachten dat Loop en Voetmedisch Adviescentrum ‘t Patronaat zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens.

Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van Loop en Voetmedisch Adviescentrum ‘t Patronaat naar beste weten en kunnen.

Contactgegevens

Loop en Voetmedisch Adviescentrum ‘t Patronaat

Slotweg 10a

4664 RJ Lepelstraat

pbeyaerts@planet.nl

0164630763

Download hier onze volledige privacyverklaring.